De Grønne Busser

Kører fra Skovalleen i dobbeltdækker med plads til 80 passagerer, i dag den 3. april er 63 pladser bestilt.

Sidste frist for pladsbestilling er sat til 26. april. Hvorefter vi fremsender sidste nyt om frem- og tilbageturen

Fredag den 3. maj

hyggeligt samvær i “De Grønne Busser”
.
Tilmelding senest onsdagen før

N/A

Events i Herreværelset første halvår

Events i Herreværelset andet halvår

6. september besøg af:
Borgmester Simon Hansen fortæller om aktuelle tiltag og begivenheder i kommunen

4. oktober besøg hos:
Femern Bælt-tunelen med De Grønne Busser
kl. 11:30 – 12:15 serveres 2 Sandwich og 1 øl eller vand – afgang fra Skovalleen 32A, kl. 12:30
Pris 150.- kr.

1. november besøg af:
fhv. højskoleforstander Christian Schou fortæller om fortid og fremtid, samt som Nykøbingenser

6. december
Julefroskost på Kikko med Sang og musik af HP og Myssen, samt Jul & Nytår tale af John Hansen